Psykisk førstehjælp

Rikke Struve

*UDVIKLER MENNESKER*

Psykisk førstehjælp

 

Psykisk sygdom stjæler arbejdsliv

- hvor længe kan vi holde den kørende?

 

 

 

 

 

 

En rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at stressrelateret lidelser som bl.a. angst stjæler arbejdsliv.

 

Hvad gør du, når en medarbejder, kollega eller et menneske i din omgangskreds bliver ramt af psykisk sygdom? Ofte for lidt …

 

I løbet af et år vil ca. 20% af befolkningen (700.000 - 800.000) have symptomer på en psykisk sygdom. Det kan ramme alle – også dig og mig!

 

WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke på andenpladsen over de mest belastede sygdomme - både for den enkelte og samfundet. Derved udgør mentale helbredsproblemer idag en de absolut største sundhedsmæssige udfordringer både på det internationale og det nationale plan.

På trods af dette er den almindelige danskers viden om psykiske sygdomme meget begrænset.

 

Mange får ikke den rette hjælp, hvilket kan have store konsekvenser for den enkeltes arbejdsevne og livskvalitet. Når man møder et menneske i en psykisk krise kan det ofte være en voldsom oplevelse, som man kan blive skræmt af. Derfor vælger mange at kigge den anden vej i stedet for at hjælpe.

 

Med konkret viden og handleplan omkring psykiske sygdomme og stress kan helt almindelige mennesker lære, at tage snakken og hjælpe den ramte videre til rette behandling.

 

Ved længerevarende ubehandlet stress stiger risikoen for psykisk lidelser, og hvert år koster angstlidelser alene 8,6 milliarder kroner i tabt produktion.

 

Hvorfor uddanne sig som Psykisk førstehjælper?

 

  • Fordi det er vigtigt at nedbryde tabu omkring stress og psykiske sygdomme, og samtidig blive klædt på til akut medmenneskelighed. Du lære at spotte mennesker, der viser tegn på angst, depression, misbrug, psykoser og stress, og hjælpe disse til behandling.

 

  • Fordi du bliver samtidig trænet i at håndtere krisesituationer som for eksempel selvmordstanker, selvskadende adfærd og panikanfald.

 

  • Fordi der kan være mange menneskelige og økonomiske konsekvenser ved for sen eller ingen behandling af psykiske sygdomme og stress.

 

  • Fordi du vil være med til at mindske berøringsangst og i nogle tilfælde uhensigstmæssige reaktioner i forbindelse med psykisk sygdom-

 

Det er helt centralt, at vi alle reagrer, hvis vi møder et menneske, pårørende, klient eller kollega, der har brug for psykisk førstehjælp.

 

Der er derfor behov for at øge danskernes viden om psykiske sygdomme og handlemuligheder, når et menneske rammes af psykisk sygdom eller en akut krise. På baggrund af dette behov vil Psykiatrifonden og Trygfonden i samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere udbrede og implementerer programmet Psykisk førstehjælp bredt i befolkningen.

 

Hver 5. dansker får på et tidspunkt en psykisk sygdom – jo tidligere de får hjælp, jo hurtigere kommer de sig.

 

Kontakt mig på 40263442 eller på rikke@rikkestruve.dk.

 

Tilbage

 

NYHED! - App'en P1H

 

Et kursus i psykisk førstehjælp har til formål at øge din viden om psykisk sygdomme og kriser samt give dig mod til at handle, når du står over for et menneske med psykisk sygdom.

 

HENT app'en GRATIS og du kan læse meget mere om Psykisk førstehjælp, der er udviklet i samarbejde med TrygFonden.

Mental health for all by involving all

Psykisk førstehjælp er udviklet af:

Følg med på facebook og bliv opdateret indenfor området.

Psykisk førstehjælp skal sidestilles med den fysiske førstehjælp - se indlag af TV2 Fyn

Opdateret den 20. juni 2017 - Copyright © All Rights Reserved