Dine valg


DINE VALG

INDIVIDUELLE

VALG

COACHING


Coaching er en afklarende og inspirerende samtale, med fokus på dig og din udvikling - personligt, i teamet og på dit job. Udvikling er en rejse der kræver at du prioriterer og tager ansvar.


Coaching er bevægelse..


Dit udgangspunkt, der hvor du er lige nu, mod dit mål, - opmærksomt og fokuseret. Coaching er ikke terapi - coaching er et effektivt redskab der er rettet mod nutiden og fremtidige mål.


Relationen mellem dig og din coach er ligeværdig - i modsætning til terapi, hvor terapeuten er eksperten. I coaching er det dig, der er eksperten og dig der har ressourcerne til at nå de resultater du ønsker.


Du får effektfuld input og sparring så du kan udvikle dine potentialer, realisere dine visioner/drømme og overvinde modstand.


En session vare ca. 1,5 time - kr. 1.000,-

Nordlys studerende - kr. 650,-

Begge priser er inkl. moms for private og ekskl. moms for virksomheder.


STRESSCOACHING


Når jeg arbejder med stress, begynder jeg med en grundig analyse af de faktorer, der indgår i din stressprofil. Herefter skal du lære at kende forskel på god og dårlig stress, så du kan reducere dit nuværende stressniveau.


Stresscoaching er ikke det samme som traditionel coaching - der er væsentlig forskel.


I traditionel coaching arbejder du blandt andet med forbedring af præstationer, realisering af mål og udvikling.


Stresscoaching består af krisehjælp, støtte og rådgivning. Jeg sørger for at du lære at restituere og kommer i balance igen.


I et stressforløb får du:

8-12 sessioner

Personlig værktøjskasse

Introduktion til meditation

Indslusningsplan

1 opfølgende samtale over telefonen

Kontakt til leder/HR i form af en progressionsrapport (hvis din arbejdsplads har henvist dig)


En session vare 1 time - kr. 1.000,- inkl. moms for private og ekskl. moms for virksomheder.

MENTORING


Mentoring er en lærende alliance, der åbner for talentet!


En mentor har relevant erfaring, som kan være værdifuld for dig, og du tager ansvar for din egen læring. Det er mentors rolle at støtte dig i din udvikling og forvandling - du gør arbejdet selv!


Mentoring og coaching er udtryk, der bliver flittigt brugt, og mange tror det er det samme. Det er det ikke!


Coaching er en teknik, mens mentoring er en relation.


En coach stiller spørgsmål, der får dig til at finde svarene selv. - En mentor støtter og rådgiver dig. - Mentoring og coaching er to forskellige tilgange. Dog kan de godt benytte nogle af hinandens redskaber.


Et møde vare ca.1,5 time - kr. 1.000,- inkl. moms for private og ekskl. moms for virksomheder.

KICKSTART


En investering i dit liv!


Jeg tilbyder et forløb for dig, som mangler en, der kan gå hånd-i-hånd med dig, så du når dit ønskede resultat!


Forløbet er en kickstart, hvad enten du vil tabe dig, nå et træningsmål eller noget helt tredje.


Jeg kombinerer min erfaring som coach, mentor og ikke mindst mine personlige erfaringer. Mit fokus er vejen mod målet!


Vi starter med et møde på 1 time, hvor du fortæller mig, hvad du ønsker, og derefter laver vi sammen en plan for de 6 uger som forløbet varer, dette kan forlænges og/eller udvidedes, hvis du ønsker det.


Forløbet er individuelt. I hele perioden har vi jævnligt kontakt på mail, telefonisk og/eller personligt alt efter behov.


Målet er intet

Vejen er alt

Af Søren Kierkegaard


Jeg er med dig hele vejen!


Forløb på 6 uger kr. 4.995,-

inkl. 6 timers personlig kontakt, - 2 timer er sat af til 1 personligt start- og 1 slutmøde. - 4 timer vælger du efter behov til eksempelvis løbende støtte på mail, sms, telefonmøde eller personligt.

Ekstra møde under et forløb af 1 times varighed kr. 850,-

Ekstra uge inkl. 1 times personlig kontakt på kr. 1.250,-


Alle priser er inkl. moms for private og ekskl. moms for virksomheder


ANDRE

VALG

EVENTS


"Forskning fra Syddansk Universitet viser, at bare en times ugentlig motion på arbejdspladsen styrker medarbejdernes helbred og trivsel. Det gør dem mere effektive - og det kan måles drekte på virksomhedens bundlinie"Jeg udvikler kolleger og teams det gør jeg bl.a. gennem bevægelse og tager udgangspunkt i min egen historie - fra kampvægt til maraton til nu.


Mit team - en personlig træner, en løbetræner/massør og en coach - tilbyder at sende dig og dine kolleger godt og motiveret i mål både fysisk og mentalt. Det kunne være til  DHL stafet, halvmaraton eller hvad I måtte ønske.


Interesseret ? Kontakt mig gerne for yderligere informationer og tilbud.

SUPERVISON


Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode der kan understøtte dig i din faglige udvikling og øge kvaliteten i dit praktiske arbejde.


Supervision udøves af en supervisor, som har særlig erfaring med det faglige område eller med supervisionsmetode.


Supervision kan gives til enkeltpersoner eller til mindre grupper. Supervisionen foregår i en tidsmæssigt afgrænset rammet. Supervision har særligt fokus på de mennesker, der gerne vil være bedre i deres faglige arbejde.


2 timers supervision - kr. 2.000,- og tilpasses opgaven. Inkl. moms for private og ekskl. moms for virksomheder.

FOREDRAG - WORKSHOP - KURSUS


MOTIVATION


Med udgangspunkt i min egen historie afholder jeg foredrag, workshops og kurser i motivation! Hvordan jeg blev 80 kg mindre? Og hvordan jeg slap mit madmisbrug? Jeg fortæller, hvilke strategier jeg bruger og de kan overføres direkte til jobrelaterede målsætninger.


Dette foredrag er anderledes. Du og de andre deltagere er med til at forme indholdet med jeres spørgsmål.


Overskrifterne kunne være

Hvad er et madmisbrug?

Motivation

Vilje og tro

Mental træning

Vaner - er de sunde eller... ?


Oplægget handler om min historie fra MEGET stor til mindre, fra mindre til MEGET storeller begge dele, det handler også om min træning fra 5 km til en maraton! - Altså et oplæg, der handler om min motivation, vilje og tro, - og om hvordan jeg har brudt uhensigtsmæssige vaner og fundet alternativer. Det handler også om, hvordan du kan bruge min historie som din motivation, hvad enten det er din vægt, din sport, i privatlivet eller på jobbet. Du får helt konkrete værktøjer med dig hjem.


Kom gerne 'tæt' på! Jeg svarer åbent og ærligt!


Du får min strategier med dig, som kan bruges personligt og på dit job.


Målgruppe


Alle med interesse for området. Jeg kommer gerne ud i virksomheder, til dig privat, i dit motionscenter eller hvor det kunne være relevant.STRESS i hverdagen


Hvad får du?


Konkret viden og stress

Lær at spotte stress hos dig selv og andre

Vurdering af belastningstilstand

- hvad er forskel på pres og stress?

Identificering af stressfaktorerne på arbejdspladsen ogi privatlivet

Den svære samtale med en stressramt person

Forebyggelse af stress sygemeldinger på arbejdspladsen?

Stressmanagement


Målgruppe


Ledere, medarbejdere, HR ansatte, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og andre med interesse for området.


Stress i hverdagen henvender sig til organisationer og alle typer arbejdspladser både i det private og offentlige.


Kontakt mig gerne for yderligere informationer og tilbud.

UDVIKLING


D,I,S,K Person Faktor Modellen


Succesrige mennesker er lykkedes med at bringe deres indre potentiale og ydre adfærd i samklang med hinanden. De kender deres styrker og deres grænser og mestrer også suverænt kritiske situationer og konflikter i deres arbejds- og privatliv.


DISK Person Faktor Modellen beskriver menneskers adfærd i konkrete situationer med det formål bedre at kunne forstå egne og andres behov.


Med DISK Person Faktor Profilen scorer du ved hjælp af et spørgeskema din egen profil og har dermed følgende muligheder:


At erkende dine personlige styrker og begrænsninger, samt at analysere din arbejdsstil

At sikre dig de mest optimale rammer for din succes

At finde ud af, hvilket bidrag du kan yde i din organisation

At blive i stand til at forebygge uproduktiv stress


Udbytte


Personfaktor Modellens styrke er, at den let og enkelt omsætter fokus på mål og tilpasning af adfærd til praksis og skaber øjeblikkelig succes til glæde og gavn for medarbejderne og arbejdspladsen.

Profilerne styrker relationerne og bevidstheden om egne og andres styrker på jobbet.

Vedholdende brug af udviklingsmodellen skaber forbedret langtidsholdbar produktivitet.

I får et fælles sprog og er rammen for positive fælles oplevelser. Og den er let at lære for alle.


DISK person faktor modellen anvendes primært if. udvælgelse og personlig udvikling.Personlig Effektivitets Profil


Mere tid til det vigtige - Udvikling af arbejdsmetoder, vaner og rutiner - Nå dine mål og brug tiden klogt med persologs Personlig Effektivitets Profil


I en travl og hektisk arbejdshverdag er det nemt at miste overblikket og tabe målet af syne.


Privatlivets praktiske pligter, indkøb og udførelse af alle mulige opgaver kan gøre, at man mangler vigtig tid til familien; tid til venner; tid til sig selv; tid til fritidsaktiviteter.


Bedre tidsforvaltning betyder derfor også at du kan vinde mere tid til de virkeligt vigtige ting i livet. Konsekvent og systematisk anvendt tid hjælper dig til at nå og overkomme mere med den samme tidsindsats.


Med Personlig Effektivitets Profilen får deltagerne et moderne læringsprogram i form af et arbejdshæfte, som gør dem i stand til at analysere deres tidsadfærd og lægge en personlig handlingsplan.


Kontakt mig gerne for yderligere informationer og tilbud.