Code of Human Care

CODE of HUMAN CARE - din pårørendepolitik (strategi)

80% af pårørende på tværs af diagnoser og sygdomme lander selv med en belastningsreaktion, som stress, angst og depression. Det kan du være med forebygge ved at at tale om det i din organisation, ved at have en pårørendepolitik og ved at arbejde med indre bæredygtighed og psykologisk tryghed.


Her får du 4 gode grunde til at opgradere din medarbejderpolitik med en pårørendepolitikPersonalegoder, der motiverer og fastholder


En pårørendepolitik er en værdifuld gode, som kan motivere og fastholde dine ansatte. Vi er alle pårørende, ellers bliver vi det på et tidspunkt. Bliv en attraktiv arbejdsgiver


Vis at du oprigtigt er interesseret i dine ansatte og deres trivsel. Dette kan du gøre ved at have en klar og tydelig plan for, hvad der er muligt når en ansat bliver pårørende og dermed får kollegpårørende. Forebyg længerevarende sygemeldinger


En pårørendepolitik giver bedre forudsætninger for at undgå langtidssygemeldinger, fordi du er med til at bryde tabu.Medarbejdertrivsel kan ses på bundlinjen


Med en tidlig indsats kan varigheden af en evt. sygemeldig forkortes. Fx, kan de 80% af pårrørende, der lander med en belastningsreaktion reduceres væsentligt, når de opdages og hjælpes i tide.Et STOR plus på både den menneskelige og økonomiske bundlinje.

Vil du vide mere om, hvordan du styrker trivslen

med en pårørendepolitk i din organisation?

BEREGNINGER VISER,
AT STRESS KOSTER1.5 MILLIONER


FRAVÆRSDAGE OM ÅRET

BEREGNINGER VISER,
AT STRESS KOSTER SAMFUNDET27 MILLIARDER


DKK / ÅRLIGT

NÅR EN MEDARBEJDER BLIVER SYGEMELDT AF STRESS, KAN DET KOSTE VIRKSOMHEDEN


1 MILLION


DKK / ÅRLIGT