Indre bæredygtighed

Indre bæredygtighed

HUMAN REVOLUTIONARY RIGHTS (HRR)

SKAB EN ORGANISATION, DER BYGGER PÅ (MED)MENNESKELIGHED,

SOCIAL OG PSYKOLOGISK TRYGHED


De 12 indre menneskerettigheder (HRR) er det menneskelige fundament, som hjælper jer med at skabe en organisation, som mennesker trives i og vil elske at være en del af.

Vil I skabe en menneskelig organisation?

KAN VI LØSE DEN GLOBALE KLIMAKRISER,

NÅR MENNESKENE ER I INDRE KLIMAKRISE?


SVARET ER "NEJ"


Derfor har vi brug for at arbejde med de 12 indre menneskerettigheder (HRR)


Derfor har Human Revolution udviklet de 12 indre menneskerettigheder 'Human Revolutionary Rights'. For at sikre mennesket retten til indre bæredygtighed.


For ja: Vi har FNs menneskerettigheder. De sikrer os ytringsfrihed, religionsfrihed, foreningsfrihed, retten til ikke at blive tortureret, etc. Disse rettigheder beskytter os imidlertid ikke mod de indre ubalancer. Ubalancer i form af stress, konstante krav om produktivitet, vækst og mere vækst samt forventninger om, at mennesket er teknologisk til stede næsten døgnet rundt – for blot at nævne nogle af dem.


Menneskerettighederne har derfor behov for et supplement. Et supplement, der skal sikre os retten til at være mennesker; til at leve et liv, hvor vi har overskud til at gøre det, der er meningsfuldt for os og for verden; til at leve efter vores indre kompas og integritet – vores natur – og ikke efter forældede strukturer og regler.


Vi har brug for at sikre menneskers ret til indre bæredygtighed. Og vi har brug for rammer, der undestøtter social og psykologisk tryghed.


De 12 indre menneskerettigheder (12 HRR) er et sådant supplement og ramme. De understøtter os i den indre transformation og sikrer os psykologisk tryghed, som der er brug for, så vi har overskud til løse de ydre bæredygtige udfordringer, og leve det liv, der er rigtig for os.


For at gøre arbejdet med de 12 HRR håndgribeligt, har Human Revolution udviklet HRR-boksen, Code of Human Behavior, så vi sammen kan skabe sunde, ansvarlige og menneskelige organisationer.


De 12 HRR er udviklet af Human Revolution.


Jeg samarbejder med Human Revolution og faciliterer workshops og samtalesaloner.

WORKSHOP ELLER SAMTALESALON?


Jeg hjælper jer med at designe jeres kultur med de 12 indre menneskerettigheder som fundament, og så faciliterer vi workshops og samtalesaloner, så I kommer godt fra start med jeres indre bæredygtighedsarbejde.

Har den indre bæredygtighed brug for et kærligt puf i jeres organisation?

DE 12 INDRE MENNESKERETTIGHEDER (HRR)


Når jeg arbejder med mennesker og organisationer og bedre inddragelse af pårørende, har jeg især fokus på disse rettighederme..

Skal vi træne de 12 indre menneskerettigheder sammen ?

De 12 rettigheder faciliterer indre bæredygtighed og psykologisk tryghed 


_______________________________________________________________


OVERSIGT OVER DE 12 RETTIGHEDER


DU HAR RETTEN TIL AT

Beregninger viser at tæt på 80% af pårørende på tværs af sygdomsgrupper og relationer selv lander med en belastningsreaktion, som stress, angst, depression og PTSD, det kan vi være med forebygge ved at at tale om det i organisationerne, have en plan og ved at arbejde med indre bæredygtighed, social og psykologisk tryghed.


Kilde: Faktalink

BEREGNINGER VISER,
AT STRESS KOSTER1.5 MILLIONER


FRAVÆRSDAGE OM ÅRET

BEREGNINGER VISER,
AT STRESS KOSTER SAMFUNDET27 MILLIARDER


DKK / ÅRLIGT

NÅR EN MEDARBEJDER BLIVER SYGEMELDT AF STRESS, KAN DET KOSTE VIRKSOMHEDEN


1 MILLION


DKK / ÅRLIGT