Pårørendepolitik

Code of Human Care

PÅRØRENDEPOLITIK


En pårørendepolitik er en investering på lang sigt og et stort plus på både den menneskelige og økonomiske bundlinje.

Har I styr på S'et i jeres ESG rapportering ?


Fra januar 2024 bliver det et lovkrav også at rapporterer på den sociale bæredygtige bundlinje.

Med en pårørendepolitik arbejder vi på flere af områderne i rapporteringen, blandt andet sygefravær og medarbejderomsætningshastighed.


Sygefravær koster samfundet 40 mia. om året. 1 sygemeldt ansat kan koste organisationen 1 mio./årligt.


80% af pårørende på tværs af diagnoser rammes af en belastningsreaktion og over halvdelen af dem bliver sygemeldte fra deres arbejde. Dét er rigtig mange mennesker og også nogen fra din organisation.


Vi er alle pårørende!


Jeg er optaget af, hvordan vi sammen italesætter og træner et bedre menneskesyn og kommer fra 80-0% af pårørende, det rammes af en belastning som stress, angst og depression.


Hvordan lyder dette i dine øre ?

'Vi er en organisation, hvor alle har ret til at være en del af fællesskabet uanset livssituation'


Ja, jeg synes det lyder som fremtidens socialt ansvarlige og menneskelige organisation.


Pårørende ER det skjulte 'S' i ESG-rapporteringen


Forebyggende indsatser


Futurecare er sat i verden for at sætte lys på pårørendes trivsel og fremme helbredssituationen i danske organistioner. Futurecare leverer effektive og langtidsholdbare løsninger, der sikrer færre sygedage og bedre trivsel. Der er tale om forebyggende indsatser og implementering af en målrettet og værdiskabende pårørendepolitik, som er medvirkende til at få omsat ESG-nøgletallene (S) - bla. sygefravær, medarbejderomsætningshastighed og diversitet - til konkrete handlinger til gavn for medarbejderen, teamet, ledelsen og organistionen.Nyeste forskning på det danske arbejdsmarked om sundhedsfremme og forebyggelse peger på, at arbejdsmiljø skal tænkes i et større perspektiv. Der skal tænkes i det gode sundhedsmiljø og i målrettede og helhedsorienterede indsatser hvor fokus er på trivsel og arbejdsstyrke.


Tilmed vil der i de kommende år blive stillet store krav til alle organisationer i forhold til deres ESG profil.

I den forbindelse skal organisationerne rapportere på flere typer nøgletal.

ESG nøgletallene som “medarbejderomsætningshastighed” og “sygefravær” sætter arbejdsmiljøet og sundhedsmiljø på dagsorden.


ESG handler ikke kun om klima – det handler også om mennesker!


Skal jeg hælpe jer med facilitering af en pårørendepolitik og det skjulte 'S' i ESG rapporteringen ?

Her får du 4 gode grunde til at tilføje en pårørendepolitik til din medarbejderpolitik Forebyg længerevarende sygemeldinger


En pårørendepolitik giver bedre forudsætninger for at undgå langtidssygemeldinger, fordi du er med til at bryde tabu.Bliv en attraktiv arbejdsgiver


Vis at du oprigtigt er interesseret i dine ansatte og deres trivsel. Dette kan du gøre ved at have en klar og tydelig plan for, hvad der er muligt når en ansat bliver pårørende og dermed får kollegapårørende.Personalegoder, der motiverer og fastholder


En pårørendepolitik er en værdifuld gode, som kan motivere og fastholde dine ansatte. Vi er alle pårørende, ellers bliver vi det på et tidspunkt. Medarbejdertrivsel kan ses på bundlinjen


Med en tidlig indsats kan varigheden af en evt. sygemeldig forkortes. Fx, kan de 80% af pårrørende, der lander med en belastningsreaktion reduceres væsentligt, når de opdages og hjælpes i tide.En pårørendepolitik er et stort plus på både den menneskelige og økonomiske bundlinje.

Vil du vide mere om, hvordan du styrker trivslen med en målrettet og værdiskabende pårørendepolitk i din organisation?

Eksempel på en pårørendepolitik skabt sammen med deltagerne på Code of Human Care Livedag 2024. Der er input fra både organisationer, fagprofessionelle, konsulenter og pårørende.

BEREGNINGER VISER,
AT STRESS KOSTER1.5 MILLIONER


FRAVÆRSDAGE OM ÅRET

BEREGNINGER VISER,
AT STRESS KOSTER SAMFUNDET55 MILLIARDER


DKK / ÅRLIGT

NÅR EN MEDARBEJDER BLIVER SYGEMELDT AF STRESS, KAN DET KOSTE VIRKSOMHEDEN


1 MILLION


DKK / ÅRLIGT