Relationskort

RELATIONSKORT TIL PÅRØRENDE

Relationskort til pårørende er et forebyggende redskab eller bruges lige når krisen i familien indtræffer. Det handler om at kortlægge relationerne i den ramtes liv for at inddrage dem i, hvem og hvilken hjælp de kan trække på.


Relationskortet kan udfyldes af / i familien, af fag- & sundhedsprofessionelle og/eller en pårørendementor.


Opbevar dit relationskort sammen med din fremtidsfuldmagt.

TYDELIGT RELATIONSKORT


Med lidt små justeringer vil det give mening for mig at anvende relationskortet i praksis, da det er mere udførlig og tydelig end vores nuværende netværkskort”


Trine, Familiebehandler, Kalundborg kommune